Pneumatická doprava


Pneumatická doprava je uzavřený dopravní systém určený pro přepravu sypkých látek od desítek až po stovky metrů s přepravním výkonem od jednotek kilogramů po desítky tun za hodinu.
Pneumatickou dopravu lze využít téměř ve všech průmyslových odvětvích. Přestože je její využití velmi rozsáhlé, nelze jednotlivé instalace zevšeobecnit a je vždy nutno se zákazníkem hledat optimální typ pneumatické dopravy pro dané podmínky.

Pneumatickou dopravu sypkých materiálu lze rozdělit do několika kategorií:

Přetlaková nízkotlaká doprava, kdy jsou zdrojem tlakového vzduchu ventilátory do tlaku 20 kPa a směšovacím zařízením jsou zpravidla ejektory. Doprava je charakteristická velkým poměrem vzduchu k materiálu a velikou rychlostí. 

Přetlaková středotlaká doprava využívá jako zdroj tlakového vzduchu dmýchadla v rozsahu 20 až 100 kPa. Směšovacím ústrojím jsou rotační podavače nebo speciální ejektory. Tento typ je vhodné pro méně abrazivní materiály s požadavkem na kontinuální provoz. 

Přetlaková doprava vysokotlaká je provozována v tlakovém rozsahu 100 až 800 kPa s využitím kompresorů. K dopravě jsou využívány typizované transportéry o objemu od 33 litrů až po 4500 litrů. Vzhledem k nízkému poměru vzduchu k materiálu je materiál přepravován malou rychlostí. Tím je tento způsob dopravy šetrný k dopravovanému materiálu a dopravnímu potrubí. Pro systém vysokotlaké dopravy "Plná linka" nebo pro obtížně dopravitelné materiály jsou na dopravní potrubí instalovány přivzdušňovače s regulací průtoku vzuchu. Toto zařízení pomáhá optimalizovat spotřebu vzduchu a rychlost materiálu v dopravním potrubí. 

Podtlaková doprava, kdy je zdrojem podtlaku vakuová pumpa může být řešena pomocí vakuového dopravníku nebo individuálně dle potřeb zákazníků. Pro systém vysokotlaké dopravy "Plná linka" nebo pro obtížně dopravitelné materiály jsou na dopravní potrubí instalovány přivzdušňovače s regulací průtoku vzduchu. Toto zařízení pomáhá optimalizovat spotřebu vzduchu a rychlost materiálu v dopravním potrubí. 

Veškeré typy pneumatických doprav jsou navrhovány vždy na základě konkrétních požadavků zákazníků, s ohledem na dopravovaný materiál, ekonomičnost investice a následného provozu a údržby. 

Zobrazit více
Pneumatická doprava

Transportéry vysokotlaké pneumatické dopravy

Transportéry jsou konstruovány pro pneumatickou dopravu suchých, volně tekoucích sypkých materiálů. Transportéry jsou navrhovány s ohledem na danou aplikaci, dopravní výkon, dopravní vzdálenost a charakteristiku dopravovaného materiálu.

Stejnoměrný tlak v horní části nádoby působí na šetrnou přepravu materiálů a efektivitu dopravy. Všechny velikosti transportérů mají kužel přizpůsoben snadnému vyprazdňování dopravovaného materiálu. Transportéry jsou dodávány s nezbytnými klapkami, výpustným hrdlem a kontrolním otvorem. Standardní výbavou jsou i trysky pro snadnější vyprazdňování. 

Transportéry jsou standardně vyráběny z konstrukční nebo nerezové oceli s maximálním pracovním tlakem do 8 bar a pro materiály o teplotě do +100°C.

Jak transportéry pracují...

K zahájení plnícího cyklu je nezbytné, aby plnící i odvzdušňovací klapky byly otevřeny. Plnící cyklus je dokončen, když se plnící a poté i odvzdušňovací klapky uzavřou. Transportér je poté natlakován stlačeným vzduchem nebo inertním plynem, který napomáhá k plnění materiálu do dopravního potrubí. Jakmile je dopravní cyklus dokončen, poklesne tlak vzduchu a dojde k automatickému uzavření přívodu vzduchu. Následně je transportér připraven k dalšímu dopravnímu cyklu. 

Více informací zde

Transportéry TPS

Bezprašný, uzavřený systém Robustní konstrukce Všestranné využití Nízké provozní náklady Minimální údržba

Transportéry TPS

Vakuové dopravníky

Vakuové dopravníky lze s úspěchem použít pro dopravu sypkých materiálů o výkonu do 30m a maximálním výkonu do 9t/hod. Tento způsob je vhodný pro dopravu z malých násypkek, pytlů nebo sudů, za účelem doplňování materiálů do výrobních zařízení nebo míchačů. 

Materiál může být nasáván manuálně obsluhou pomocí nasávací trubice nebo automaticky z výsypky na jejímž výpadu je instalován nasávací ventil. 

Výhodou vakuových dopravníků je, že pro jejich provoz je nezbytný pouze přívod tlakového vzduchu v požadované kvalitě a množství, bez nutnosti využití dalších zařízení, jako je vývěva apod. 

Vakuové dopravníky jsou standardně vyráběny z nerezové oceli v kombinaci se silikonovými těsněními a antistatickým filtrem, díky čemu je lze bezpečně použít i v hygienicky náročných provozech.

Ovládání vakuových dopravníků může být pomocí vzduchové nebo elektrické řídící jednotky.

Více informací zde

Vakuový dopravník VTC

Samostatné nasávací jednotky

Vakuový dopravník VTC

Co o nás říkají?

 • „Great job, as always.“

  Michael Smilansky FUJI ROBOTICS, USA
 • „Dodávka paletizačního robota splnila naše očekávání.Firma Sklenář, s. r. o., byla vyhodnocena jako jeden z našich nejlepších dodavatelů s exemplárním přístupem k řešení našich problémů.“

  František Peringer, Gypstrend, s.r.o.
 • „We have been cooperating with Sklenar, s. r. o., for more than 10 years, appreciating prompt service, professional handling, high quality and performance.“

  Rainer Nothhelfer SGH Schüttguthandling, Germany
 • „Firma Sklenář, s. r. o., previedla rekonštrukciu pneumatickej dopravy sklárskych surovín pre kmenáreň. Realizácia prebehla v dohodnutom termíne. Dodané zariadenie zvýšilo prevádzkovú spoľahlivosť prepravy surovín a komfort pre obsluhu.“

  Miroslav Šebik Vetropack Nemšová, s. r. o., Slovakia
 • „Sklenář, s. r. o., byla dobrá volba. Ačkoli byly naše požadavky velmi specifické, s výsledkem jsme byli vždy spokojeni.“

  Ing. Dalibor Krejsa, JSP International, s.r.o.
 • „S firmou Sklenář, s. r. o., spolupracujeme již 13 let. Oceňujeme zejména její flexibilitu a odbornost, jsme 100% spokojeni.“

  Rostislav Vrbácký, PEGAS NONWOVENS s.r.o.

Máte zájem o naše služby? Nezávazně nás kontaktujte pro více informací.

Nezávazná poptávka